Blox 3D är en lättanvänd app för att leka och skapa med färgglada klossar i 3D.

Blox 3D är en ny app från företaget Appy Monkeys där barn kan leka och skapa med klossar. Principen är att man startar med en kloss. Genom att trycka på en av sidorna på klossen och dra så skapas nya klossar i samma riktning. Ju längre man drar med fingret, desto fler klossar blir det. Genom att dubbeltrycka på en kloss kan man ta bort den. Man kan också dubbeltrycka och dra, för att ta bort flera klossar på en gång. Man bygger på detta sätt i en tredimensionell miljö och kan dra med fingrarna på skärmen för att rotera sin skapelse.

ANNONS:

Blox 3D

En styrka med appen är att det är väldigt lätt att komma igång att skapa. Det man har att välja mellan är egentligen bara vilken färg man vill att de klossar man sätter ut härnäst skall ha. Det finns nio olika färger. Alla andra andra val som finns att tillgå på skärmen har inte med själva skapandet att göra. Man kan spara och läsa in konstruktioner. Man kan spara sin konstruktion till sina bilder på enheten. Man kan ta bort sin konstruktion om man vill börja om på nytt. Det finns också en uppspelningsfunktion där man kan se sin konstruktion skapas på nytt från den första klossen till det färdiga resultatet.

Blox 3D

Jag har testat Blox 3D med mina barn som är 4 och 6 år. Båda tycker om appen och har suttit länge med att skapa olika saker. Jag upplever att barnen kom igång snabbt utan att jag behövde instruera särskilt mycket. Mina barn leker en del med lego och på ett sätt påminner klossarna i Blox 3D om legobitar, vilket kanske har underlättat. Någonting som blev ett litet bekymmer var att man hela tiden måste skapa nya klossar utifrån befintliga. Det medför nämligen att man ofta måste gå omvägar för att nå det resultat man vill ha. Det går exempelvis inte att få två torn bredvid varandra utan att ha skapat klossar mellan dem, som man sedan kan ta bort igen. Det går heller inte att se undersidan av klossarna vilket medför att det är helt omöjligt att bygga neråt. Trots dessa brister gillar dock barnen appen.

En annan sak som gjorde barnen frustrerade var att varje gång de tryckte på spara-knappen så sparade appen över den tidigare skapelsen. Detta var förvirrande eftersom det ser ut som om man har sex olika platser att spara på. Det visade sig sedan när jag testade detta ordentligt att det faktiskt går att spara flera skapelser men att gränssnittet är så dåligt så att det är svårt att förstå hur man skall göra.

Som förbättringsförslag önskar jag att spara-funktionen blev förbättrad. Jag önskar även att den första klossen stod på ett golv, och att man från det golvet kunde skapa nya klossar. Detta skulle göra att tvånget att skapa utifrån befintliga klossar försvann. Jag önskar också att det följde med några färdiga motiv som barn som inte är kreativt lagda skulle kunna utgå ifrån.

Blox 3D är fri från in-app purchase, reklam och externa länkar. Det finns inga inställningsmöjligheter och appen har ingen bakgrundsmusik.

Jag rekommenderar Blox 3D till barn mellan 6 och 8 år. Betyget blir 3 av 5.

Här är en YouTube-film som visar hur appen fungerar:

Här är en trailer:

Här beskriver en förskolepedagog hur appen kan användas i förskolan.

Konstruktion finns i alla former på förskolor runt om i landet. Med denna app kan barnen bygga på alla möjliga sätt och låta sin fantasi flöda. Eftersom inga naturlagar råder i en app så kan barnen vara helt fria i sitt skapande utan att hindras av vad som är upp, ner, fram eller bak. De behöver inte heller vara noga med att klossarna ska vara staplade på ett visst sätt, det hjälper appen till med. Att bygga i tre dimensioner kan vara svårt och kräver en hel del träning för att behärska men resultatet blir oftast mer verklighetstroget. Det stimulerar även nya tankesätt än vad ”vanligt” byggande gör. Hur börjar man bygga för att få möjlighet att bygga det man tänkt? Appen i sig är enkelt uppbyggd och utan svåra menyer. Detta gör att barnen själva kan hantera och använda den själva och stärker dess självkänsla, men vidare gör denna enkelhet att den kan behålla sitt fokus på konstruerandet istället för att förvirra sig i menyer av olika slag. En bra app som till viss del påminner om Minecraft och utmanar barns kreativa tankesätt och lockar till nya konstruktioner och tankesätt.

Denna app uppfyller följande mål i förskolans läroplan (Lpfö 98):

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

Skribent: Olof Borjo, förskolepedagog.

Olof Borjo har arbetat som förskollärare i 7,5 år. De senaste 2-åren har han arbetat centralt som IKT-pedagog med inriktning mot förskolan och varit delaktig i en mängd olika satsningar inom IKT i förskolan. Framförallt har det handlat om pedagogiska satsningar som kretsat kring hur man kan använda sig av IKT för att berika de befintliga förskolornas verksamheter. Olof brinner för förskolan och arbetar för att IKT ska bli ett verktyg för utveckling, lärande och kvalité.

Innehållet är granskat av redaktionen på Pappas Appar samt ytterligare en förskolepedagog. Har du ytterligare pedagogiska tips vad gäller denna app får du gärna dela med dig genom att skriva en kommentar nedan!

Direktlänk till butik

Klicka för att enkelt komma direkt till den recenserade appen hos butik!

Prishistorik

Tillverkarens senaste prisändringar i respektive butik.
Apple Appstore
 •   30 kr 6 maj 2021
 •   35 kr 30 nov 2020
 •   12 kr 28 nov 2020
 •   0 kr 28 nov 2020
 •   35 kr 6 sep 2020
 •   12 kr 4 sep 2020
 •   35 kr 28 jun 2020
 •   12 kr 26 jun 2020
 •   35 kr 6 apr 2020
 •   25 kr 4 apr 2020
 •   35 kr 15 mar 2020
 •   0 kr 14 mar 2020
 •   35 kr 2 jan 2020
 •   25 kr 25 dec 2019
Google Play Store
 • Inga prisförändringar de senaste åren.
Amazon Appstore
 •   27 kr 18 sep 2020
 •   33 kr 17 sep 2020
 •   27 kr 17 sep 2020
 •   33 kr 17 sep 2020
 •   27 kr 16 sep 2020
 •   33 kr 16 sep 2020
 •   27 kr 15 sep 2020
 •   33 kr 14 sep 2020
 •   27 kr 13 sep 2020
 •   33 kr 12 sep 2020
 •   27 kr 10 sep 2020
 •   33 kr 10 sep 2020
 •   27 kr 9 sep 2020
 •   33 kr 9 sep 2020
 •   27 kr 6 sep 2020
 •   33 kr 6 sep 2020
 •   27 kr 6 sep 2020
 •   33 kr 5 sep 2020
 •   27 kr 4 sep 2020
 •   33 kr 4 sep 2020
 •   27 kr 3 sep 2020
 •   33 kr 3 sep 2020
 •   27 kr 1 sep 2020
 •   33 kr 31 aug 2020
 •   27 kr 31 aug 2020
 •   33 kr 31 aug 2020
 •   27 kr 30 aug 2020
 •   33 kr 29 aug 2020
 •   27 kr 28 aug 2020
 •   33 kr 26 aug 2020
 •   27 kr 25 aug 2020
 •   33 kr 24 aug 2020
 •   27 kr 14 aug 2020
 •   33 kr 14 aug 2020
 •   27 kr 13 aug 2020
 •   33 kr 12 aug 2020

Tips! Köper du från Apple App Store eller Google Play Store har du rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka utan att du behöver ange orsak. Läs mer här!

Följer du oss i sociala medier får du information om eventuella prissänkningar. Vi finns på Facebook (iOS, Android, Windows), Twitter och Instagram. Aktuella apptips hittar du på pappasappar.se/rea.

ANNONS:

Upptäck

Sammanställningar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *