Här hittar du exempel och tips på olika sätt att arbeta med digitala verktyg, både ur ett praktiskt och ett pedagogiskt perspektiv.

I denna bok får du inspiration kring hur du stöttar barnen att bli delaktiga och aktiva producenter, hur du kan skapa stimulerande digitala lärmiljöer och tänka inför användning av nya appar. Boken tar även upp programmering och datalogiskt tänkande samt medie- och informationskunnighet.

I boken finns även frågor att utgå ifrån vid reflektion, samtal och resonemang i arbetslaget.

Författare: Katrin Jäverbring

Har du använt dig av denna bok? Skriv en kommentar nedan och berätta vad du tycker om den!

Länkar

Fler boktips

ANNONS: