Här får du inspiration till hur du kan använda digitala verktyg för att stimulera barns språkutveckling.

I förskolan läggs grunden för barns språk-, läs- och skrivutveckling. Det språkliga arbete som sker i förskolan har med utgångspunkt i detta mycket stor betydelse både i ett kort och i ett långt perspektiv. IKT (informations- och kommunikationsteknologi) finns överallt omkring oss. Olika digitala verktyg används idag på både förskolor och skolor som komplement i leken och i det språkutvecklande arbetet. Man har upptäckt att tekniken kan ge ytterligare dimensioner i lärandet.

Här får du inspiration till hur du kan använda digitala verktyg för att stimulera barns språkutveckling med utgångspunkt i ”språktrappan”. Du får också konkreta tips på aktiviteter du kan utföra tillsammans med barnen. Utifrån dessa tips kan du själv ta ytterligare steg och anpassa och utveckla övningarna utifrån ditt eget arbetssätt, dina syften och barnens behov där just du arbetar.

Boken vänder sig särskilt till dig som arbetar med barn i förskolan. Andra som kan ha användning av boken är personal i grundskola, grundsärskola och fritidshem samt föräldrar.

Författare: Johanna Kristensson

Har du använt dig av denna bok? Skriv en kommentar nedan och berätta vad du tycker om den!

Länkar

Provläs

Fler boktips

ANNONS: