Syftet med PappasAppar.se är att ”plocka ut russinen ur kakan”. Vi berättar därför endast om appar som vi testat och kan rekommendera vidare, och av den anledningen har alla appar betyg tre, fyra eller fem.

Löfte
Då och då får vi appar gratis från utvecklarna. Vi lovar att recensioner och betyg inte påverkas av detta, samt att de åsikter som vi framför tillhör redaktionen och inte någon annan. I de allra flesta fall är det dessutom vi själva som kontaktar företagen och frågar om vi får testa deras appar. Och endast en bråkdel av alla appar vi testar blir recenserade och rekommenderade. Vi köper även appar och är därmed inte på något sätt beroende av företagen för att kunna testa appar.

Recensioner
Vår ambition är att i recensioner och betyg försöka spegla apparnas funktionalitet och innehåll. Betyg är dock subjektivt. Det är därmed inte alls säkert att du och ditt barn upplever appen precis som oss – även om det givetvis är vår förhoppning. Alla barn är olika och hur en app upplevs beror även på ålder på ditt barn samt i vilken situation appen används.

Målet med betyget är att spegla den uppfattning som vi tror att andra vuxna har om appen, så att ingen blir besviken vid ett eventuellt köp. Betygen är alltså vägledande, men inte alls någon garanti. Stirra dig inte blind på betyget! Många appar som vi ger betyg tre har vunnit fina priser och fått högsta betyg av andra recensionssajter. Det, om inte annat, är ett tecken på att man kan se en viss app på olika sätt. Vi tycker naturligtvis att våra betyg stämmer bra överens med verkligheten, men i jämförelse med andra recensionssajter verkar vi vara lite snålare med höga betyg.

Är du intresserad av ett köp bör du läsa igenom hela recensionen för att försöka skapa dig en bild av appen, vilka åldrar vi rekommenderar den för och vilka brister den har. Om du upplever en app på ett annat sätt än oss, eller tycker att vi har missat någonting i en recension – skriv en kommentar under recensionen! Kommentarer är till glädje både för oss och andra vuxna som funderar på att köpa appen. Vi är en konsumenttjänst och vårt mål är inte att sälja appar, utan att vägleda till det bästa utan att göra någon besviken.

Läs gärna mer om PappasAppar.se och om oss i redaktionen.

Vad tycker barnen?
Innan vi rekommenderar en app så testar vi ofta den på barn. I redaktionen finns 50 barn i olika åldrar. Vi testar apparna med våra barn eftersom vi tycker att barnen bör gilla de appar vi rekommenderar, det är de som är användarna. Men vi testar också för att kunna ge rättvisande betyg och åldersrekommendationer.

Betyg och priser
Betygen på denna blogg tar inte hänsyn till apparnas pris. Av två anledningar:

1. En app som kostar 22 kronor kan tyckas vara dyrt i förhållande till en app som kostar 7 kronor. Men å andra sidan är 22 kronor förhållandevis billigt i förhållande till andra produkter för barn. Det är svårt att avgöra om ett pris för en app är högt eller lågt eftersom det beror vad man jämför med. Det beror också på vilken ekonomi man har. Därför tycker vi att det är upp till varje potentiell köpare att avgöra om priset för en app är rimligt eller ej.

2. Ett pris är inte någonting statiskt. Det kan förändras från timme till timme eller från dag till dag. Det är omöjligt att uppdatera recensioner/betyg varje gång det sker en prisförändring. Däremot försöker vi, i mån av tid, hålla recensioner/betyg uppdaterade så att det återspeglar nya och ändrad funktionalitet.

På PappasAppar.se framgår alltid det aktuella priset för respektive app. Och väljer man att gå vidare till App Store för att köpa appen så syns priset även där. Därför finns alltid möjligheten att göra ett informerat köp vad gäller pris. Är man särskilt ute efter billiga appar har vi särskilda sida sidor för tips om gratis appar för iPad och Android.

Betyg och andra appar
Alla appar är olika, och börjar man jämföra en viss app mot alla andra appar så blir det som att jämföra äpplen och päron. När vi sätter betyg så försöker vi därför att jämföra med andra liknande appar, om det finns några sådana. Exempelvis försöker vi jämföra en bok-app med andra bok-appar.

Läs gärna detta inlägg och detta som handlar om svårigheten att betygsätta just bokappar.

Appar kan förändras över tiden
I varje recension framgår vilken version som användes när vi testade appen. Det framgår även vilken version som är den senaste. Vår ambition är att testa alla nya versioner av alla appar som vi recenserat för att kunna justera recensionerna vid behov. Både vad gäller betyg och innehåll. Det låter som en omöjlig uppgift, inte sant? Men faktum är att vi har verktyg som hjälper oss i denna process och vi tycker själva att vi har bra koll på de viktigaste ändringarna. Tycker vi att en ändring är viktig brukar skriva ett tillägg till recensionen ifråga. En förändring av en app kan givetvis medföra att betyget höjs eller sänks. Betygen är inte skrivna i sten.

Betyg 1 och 2
Om vi hade haft tid hade vi försökt att göra en sammanställning av appar som vi inte rekommenderar. Men på grund av tidsbrist har vi bestämt oss för att endast ta med appar som vi anser vara köpvärda. Vi tror dessutom att du som läsare framförallt är intresserad av att läsa om bra appar. Vi försöker dock att inkludera alla appar som barnen gillar och vi i redaktionen tycker är bra.

Är man osäker på huruvida en app som inte finns med på PappasAppar.se är köpvärd eller ej – läs recensionerna i App Store! Bortse från recensioner som är överdrivet positiva och fokusera på recensioner som berättar hur appen fungerar och som tar upp eventuella brister. Vi har testat det mesta – så finns appen inte med på PappasAppar.se så betyder det med stor sannolikhet att vi anser att appen inte är tillräckligt bra för att rekommenderas vidare.

Betyg 5
Vi tycker en app som både uppskattas av barn, är lärorik och har lång livslängd kan förtjäna en femma. Särskilt om den är bättre än övriga appar i samma genre. Eller om den känns unik.

Vi är medvetna om att en del tycker att högsta betyg endast bör ges till appar som inte går att förbättra. Men har man för höga krav blir det inte några appar som får femmor.

Sänkning av betyg
Vår policy är att ta hänsyn till huruvida det finns innehåll i apparna som inte vänder sig till barn, såsom reklam och länkar till App Store eller sociala medier. Upplever vi att en app, som är bra i övrigt, har mycket olämpligt innehåll (detta bedöms från fall till fall) väljer vi ibland att sänka betyget eller att inte rekommendera den överhuvudtaget.

På samma sätt tar vi hänsyn till om appen är könsneutral eller ej. Vi försöker att fokusera på appar som är inkluderande och fria från könsstereotyper. Appar som befäster könsstereotyper kan få ett lägre betyg (om vi överhuvudtaget väljer att göra en rekommendation). Alla appar är olika och därför gör vi en bedömning från fall till fall.

Produkttester
Då och då testar vi även produkter. Vårt tänk vad gäller betygsättning är likadant som för appar. Läs gärna mer om produkttesterna på denna sida.

Skriv en kommentar
Skriv gärna en kommentar om du har åsikter kring bedömningen av appar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *