Få inspiration, tips och vägledning till hur du kan få en pedagogisk användning av surfplattan/lärplattan.

Vi sammanställer böcker som inspirerar, tipsar och vägleder till pedagogisk användning av surfplattan. Du kan även provläsa och jämföra bokpriser – via Provläs.se och Bokfynd.nu.

 • Digitalitet i förskolan

  Digitalitet i förskolan, 2019

  Förhoppningen med denna bok är att jämna ut de kompetensklyftor som finns gällande pedagogers digitala färdigheter och att ge stöd i digitaliseringsarbetet.

  Läs mer, provläs och jämför butikernas priser!

 • Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund

  Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund, 2019

  I denna bok får du hjälp att förverkliga såväl nationella styrdokument som dina egna visioner om digitala verktyg i förskolan.

  Läs mer, provläs och jämför butikernas priser!

 • Programmering i förskolan : utveckla digital kompetens

  En digitalare förskola, 2019

  Här hittar du exempel och tips på olika sätt att arbeta med digitala verktyg, både ur ett praktiskt och ett pedagogiskt perspektiv.

  Läs mer och jämför butikernas priser!

 • ANNONS:
 • Programmering i förskolan : utveckla digital kompetens

  Programmering i förskolan : utveckla digital kompetens, 2017

  Det här är en lättillgänglig och praktisk bok som ger inspiration och verktyg för att arbeta med programmering i förskolan.

  Läs mer, provläs och jämför butikernas priser!

 • #gilla_lära_språk

  #gilla_lära_språk (gratis), 2016

  Lär dig använda digitala verktyg för att öppna upp möjligheter i den första läs-och skrivundervisningen och i lärandet.

  Läs mer, provläs och ladda ner!

 • Nyanlända elever i mitt klassrum – språkutveckling med digitala resurser

  Nyanlända elever i mitt klassrum – språkutveckling med digitala resurser, 2016

  Lär dig arbeta språkutvecklande med digitala resurser för nyanlända – utan att vare sig argumentera för eller ha en övertro till tekniken.

  Läs mer, provläs och jämför butikernas priser!

 • Fritidshem IKT - möjligheter och utmaningar

  Fritidshem IKT – möjligheter och utmaningar, 2016

  Här får du tips om hur man kan arbeta med IKT på fritids. Arbeta med kreativa projekt som involverar digitala verktyg och sociala relationer. Skapa ett IKT-fritids.

  Läs mer, provläs och jämför butikernas priser!

 • Starta med programmering

  Starta med programmering, 2015

  Lär dig hur programmering kan användas som ett pedagogiskt verktyg för att lösa problem, arbeta strukturerat och hitta kreativa lösningar.

  Läs mer och jämför butikernas priser!

 • Digital dokumentation och språkutveckling

  Digital dokumentation och språkutveckling, 2015

  Få praktiska och konkreta tips på hur du kan underlätta och förbättra arbetet med digital kommunikation, men också hur du kan främja barns språkutveckling.

  Läs mer, provläs och jämför butikernas priser!

 • Surfplattan som pedagogiskt verktyg

  Surfplattan som pedagogiskt verktyg, 2015

  Här får du inspiration kring pedagogiska aktiviteter som att skapa QR-koder, göra egna filmer och utforska naturen med surfplattan.

  Läs mer, provläs och jämför butikernas priser!

 • ANNONS:
 • Lärplatta och språket

  Lärplatta och språket, 2015

  Så här får du elever att lära sig läsa och skriva med hjälp av appar och metoden ”Att skriva sig till läsning”

  Läs mer och jämför butikernas priser!

 • Surfplattan utomhus

  Surfplattan utomhus, 2015

  Hur använder man surfplattan utomhus? Här får du tips på appar och aktiviteter med utomhuspedagogik i fokus.

  Läs mer, provläs och jämför butikernas priser!

 • Surfplatta i undervisningen

  Surfplatta i undervisningen, 2015

  Här får du inspirerande exempel och konkreta arbetsområden för hur du kan arbeta med surfplatta i undervisningen.

  Läs mer, provläs och jämför butikernas priser!

 • iPad i skola och förskola

  iPad i skola och förskola (gratis), 2015

  Få inspiration, tips och vägledning till hur du kan få en pedagogisk användning av surfplattan/lärplattan.

  Läs mer och ladda ner!

 • Språk och digitala verktyg i förskolan

  Språk och digitala verktyg i förskolan, 2014

  Här får du inspiration till hur du kan använda digitala verktyg för att stimulera barns språkutveckling.

  Läs mer, provläs och jämför butikernas priser!

 • Arbeta formativt med digitala verktyg

  Arbeta formativt med digitala verktyg, 2014

  Här får du inspiration till nya sätt att arbeta formativt och digitalt med elever i grundskola och gymnasium. Boken är strukturerad kring Dylan Wiliams nyckelstrategier för ett formativt arbete.

  Läs mer, provläs och jämför butikernas priser!

 • Mediepedagogik på barnens villkor

  Mediepedagogik på barnens villkor, 2014

  Lär dig mer om det pedagogiska förhållningssättet i arbetet med digitala verktyg i förskolan och de tidiga skolåren. Här får du både teoretiska och praktiska perspektiv på vad mediepedagogik kan innebära, med koppling till läroplaner och forskning.

  Läs mer, provläs och jämför butikernas priser!

 • En dator per elev - lärande i en digital skolmiljö

  En dator per elev – lärande i en digital skolmiljö, 2014

  Dagens metoder för lärande och bedömning räcker inte till. Det krävs nya metoder för nya tider. Här presenteras lösningar på ett konkret och engagerande sätt.

  Läs mer, provläs och jämför butikernas priser!

 • Appar lyfter det lustfyllda lärandet

  Appar lyfter det lustfyllda lärandet, 2014

  Här får du tips på bra och pedagogiska appar inom områden som exempelvis matematik, språk, skapande, lek och konstruktion. Du får förslag på hur du kan arbeta med olika appar i kombination med traditionell verksamhet och undervisning.

  Läs mer, provläs och jämför butikernas priser!

 • Lär med surfplatta åk 1-3

  Lär med surfplatta åk 1-3, 2013

  Här får du lära dig hur du på ett enkelt sätt kommer igång med surfplattan i skolan, den har många användningsområden.

  Läs mer, provläs och jämför butikernas priser!

 • Lärplatta och matematik

  Lärplatta och matematik, 2013

  Här är det arbetet med barnen i förskola som är utgångspunkten, men självklart passar många av aktiviteterna och idéerna också i förskoleklass och uppåt.

  Läs mer, provläs och jämför butikernas priser!

 • Lär och lek med surfplatta i förskolan

  Lär och lek med surfplatta i förskolan, 2013

  Här får du inspiration och exempel på hur du på ett strukturerat sätt kan komma igång med din surfplatta tillsammans med en barngrupp. Boken fokuserar på pedagogiska aktiviteter där surfplattan är ett verktyg bland alla andra.

  Läs mer, provläs och jämför butikernas priser!

 • Dokumentera och skapa med lärplattan

  Dokumentera och skapa med lärplattan, 2013

  Med rätt appar och funktioner kan lärplattan bli ett fantastiskt verktyg. Se möjligheterna, få inspiration och tips.

  Läs mer, provläs och jämför butikernas priser!

 • Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen

  Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen, 2012

  Lär dig hur du praktiskt kan använda digitala verktyg och sociala medier i alla ämnen i grundskolan.

  Läs mer, provläs och jämför butikernas priser!

Ämnesuppdelade appar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *