Förhoppningen med denna bok är att jämna ut de kompetensklyftor som finns gällande pedagogers digitala färdigheter och att ge stöd i digitaliseringsarbetet.

Hur kan vi arbeta med och införliva digitala verktyg som en naturlig del i barnens vardag – i meningsfulla sammanhang?

I dag föds barn in i en digital värld som är präglad av olika sorters digital teknik och ett ständigt informationsflöde. Det ställer nya krav på dig som arbetar som pedagog i förskolan. Förhoppningen med boken är att jämna ut de kompetensklyftor som finns gällande pedagogers digitala färdigheter och ge stöd i digitaliseringsarbetet.

– Första delen av boken inleds med ett resonemang kring digitalitet, adekvat digital kompetens och barns integritet samt pedagogernas roll, det kollegiala lärandet och pedagogisk dokumentation.
– I bokens andra del får du ta del av konkreta exempel på aktiviteter och arbetssätt som skapar förutsättningar för att främja barns lärande med stöd av digitala verktyg.
– Bokens tredje och avslutande del innehåller steg-för-steg-anvisningar till hur du använder de olika apparna.

Författare: Nea Elyoussoufi

Har du använt dig av denna bok? Skriv en kommentar nedan och berätta vad du tycker om den!

Länkar

Provläs

Fler boktips

ANNONS: