Fingu är ett spel som på ett roligt sätt lär ut grundläggande matematik

Fingu är en lärorik app som är uppbyggd som ett spel. Appen har många inställningar som gör att man kan anpassa nivån till sitt eget barn. Fingu är skapad av svenska Image & Form tillsammans med forskare på Göteborgs Universitet och Högskolan Kristianstad i syfte att öka barns grundläggande matematikkunskaper.

ANNONS:

När man startar Fingu får man upp en huvudmeny där man kan välja karaktär. Genom att välja karaktär kommer appen ihåg var exakt någonstans man befinner sig i spelet vilket är bra om det är flera barn som delar på samma enhet.

Spelet består av 7 delar som är låsta från start. Varje del har 30 olika moment som man skall lösa. Spelet går ut på att räkna antalet frukter på skärmen. Det gör man genom att sätta ner lika många fingrar på skärmen som det är frukter.

När fingeravtrycken blir gröna på skärmen har svaret registrerats och man får direkt reda på om man har satt ner rätt eller fel antal.

I nivå ett räcker det med att använda fingrarna på en hand för att svara. Men det blir svårare och svårare, och så småningom måste man använda fingrarna på båda händerna. Summan av alla frukter blir dock aldrig högre än 10. Så två händer räcker även på sista nivån.

Utvecklaren har lagt till tre extra moment, som ökar spelkänslan, men som kanske inte är så bra för de yngsta. Det ena momentet är tidtagning, det andra är att man har ett visst antal liv och det tredje är poäng. Tyvärr går varken tidtagning, antal liv eller poängräkning att stänga av helt, men i inställningarna går det att reglera värdena och på så sätt anpassa svårighetsnivån. Man kan både ställa in exakt hur lång tid man vill ha på sig på varje moment (litet barn = sätt ett högt värde) samt antalet liv (litet barn = sätt ett högt värde). Poängräkningen går inte att justera, men den kan man bara bortse från om man inte är intresserad av den.

Ju fler liv man har kvar när man är klar med en nivå, desto fler poäng får man. Exakt hur många poäng man får för per hjärta kan man ställa in i inställningarna. Från början är det inställt så att man får 1 poäng för varje halvt hjärta. Högsta poäng får man om man klarar alla 7 nivåer med alla hjärtan i behåll.

För att Fingu skall fungera så bra som möjligt rekommenderar jag att man redan från början ändrar i inställningarna. Särskilt om det är yngre barn som skall använda appen. Inställningarna är lite svåra att förstå sig på tyvärr. Men jag har försökt att göra en bra beskrivning nedan.

Fingu lämpar sig för barn mellan 4 och 8 år ungefär. Betyget blir 4 av 5.

Här kommer en sammanställning av inställningarna:

”LogEnable” – Här kan man ställa in om man vill logga spelardata. Denna data kan man sedan titta på via en knapp som också ligger i inställningarna. Det här verkar vara vanliga textfiler, så jag upplever dem som ganska svåranalyserade. 0 betyder av och 1 betyder på.

”Music volume” är volymen på musiken. Jag tycker att musiken kan vara lite stressande och har ställt ner detta värde till 0. Men det är en smaksak.

”Object distance” avgör avståndet mellan frukterna i en viss grupp. Min rekommendation är att inte ändra.

”Object scale” avgör hur stora frukterna är på skärmen. För små barn rekommenderar jag värdet 1.5 eller 2. 2 betyder att frukterna blir 2 gånger så stora som normalstorlek.

”Object speed” avgör hur snabbt frukterna flyttar sig på skärmen. Jag tycker 50 fungerar för små barn. Vill man göra det svårare så kan man öka detta värde.

”Session” kan man använda om man vill logga spelardata för mer än 24 barn. Exakt hur detta fungerar i praktiken har jag inte satt mig in i.

”Sound volume” avgör volymen för saker som händer i spelet. 0.8 är förinställt och det fungerar bra.

”TouchInputLatence” avgör hår lång tid man skall hålla ner sina fingerar innan svaret registreras. Små barn kan ibland komma åt skärmen av misstag, så är det ett litet barn som skall använda, ställ in ett högre värde. 1 sekund.

”ExposureTimeFirst” och ”ExposureTimeSecond” avgör hur lång tid frukterna är synliga på skärmen (dvs den gröna förloppsindikatorn). 0 betyder att frukterna syns hela tiden. Det rekommenderar jag för små barn. Uppdelningen ”First” och ”Second” har att göra med att samma antal frukter syns vid två tillfällen. Om spelaren lyckades svara rätt den första gången så kan man göra tiden kortare andra gången samma frukter visas upp, så att det blir snäppet svårare.

”AnswerTimeFirst” och ”AnswerTimeSecond” avgör hur lång tid man har att svara efter att tiden har gått ut (dvs den blåa förloppsindikatorn). 0 betyder oändligt med tid. Det rekommenderar jag för små barn.

”Time out” avgör efter hur lång tid som spelet stängs av efter att man pausat det.

”TimeoutBackground” avgör efter hur lång tid som spelet stängs av efter att man tryckt in Hem-knappen. Det här är väldigt bra eftersom en del barn tycker om att trycka på Hem-knappen då och då. Startar man upp spelet på nytt inom några sekunder så kan man alltså fortsätta precis där man var.

”Password” kan man använda om man vill lösenordsskydda spelet.

Här är en YouTube-film som visar lite av hur appen fungerar:

Här beskriver en förskolepedagog hur appen kan användas i förskolan.

Det behöver inte vara svårt och invecklat för att det skall vara lärande. Ofta är det det enklaste som ger mest och det är appen Fingu ett tydligt exempel på! Med sin enkla design, lättförståeliga menyer och barnvänliga gränssnitt erbjuder Fingu en väg in i matematiken som är både lustfylld och enkel. Appen har ett upplägg som inte är helt olikt många spel med ett visst antal liv, tidsbegränsning och problemlösning. Detta gör att barnen snabbare och enklare kan ge sig in i räknandets värld. Möjligheter finns även för individanpassning då varje barn kan skapa sin egen spelare. Dessutom är detta en app som barnen med fördel kan arbeta med tillsammans även om det bara är ett barn som styr den via skärmen. Därför stimuleras inte bara matematikinlärningen utan även det matematiska språket då samarbetsmöjligheten uppmuntrar till samtal om matematik.

Denna app uppfyller följande mål i förskolans läroplan (Lpfö 98):

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

Skribent: Olof Borjo, förskolepedagog.

Olof Borjo har arbetat som förskollärare i 7,5 år. De senaste 2-åren har han arbetat centralt som IKT-pedagog med inriktning mot förskolan och varit delaktig i en mängd olika satsningar inom IKT i förskolan. Framförallt har det handlat om pedagogiska satsningar som kretsat kring hur man kan använda sig av IKT för att berika de befintliga förskolornas verksamheter. Olof brinner för förskolan och arbetar för att IKT ska bli ett verktyg för utveckling, lärande och kvalité.

Innehållet är granskat av redaktionen på Pappas Appar samt ytterligare en förskolepedagog. Har du ytterligare pedagogiska tips vad gäller denna app får du gärna dela med dig genom att skriva en kommentar nedan!

Direktlänk till butik

Klicka för att enkelt komma direkt till den recenserade appen hos butik!

Prishistorik

Tillverkarens senaste prisändringar i respektive butik.
Apple Appstore
 • Inga prisförändringar de senaste åren.
ANNONS:

Upptäck

Sammanställningar

10 kommentarer

 1. Pappa Johan skriver:

  Tack för tipset! Verkar kul och ska genast testas för Meja som snöat in ordentligt på siffror just nu. Vi har hittills bara haft engelska appar, så det här blir ett bra tillskott.

 2. Wolmet Barendregt skriver:

  Det går faktiskt att spela upp logg-filerna på iPadden. Man väljer en logfil och trycker på OK, sedan ser man exakt vad som hände och var barnet placerade fingrarna.

 3. Pappa Daniel skriver:

  Tack för info! Nu ser jag. Jag missade att man var tvungen att trycka på ”OK”-knappen. Mycket bra.

 4. Sofi skriver:

  Hej! Synd att den inte funkar på iPhone, fast det skulle ju iofs bli lite svårt med alla fingrar då 🙂

 5. Linda skriver:

  En lättanvänd app som tränar antal. Fingu passar mycket bra i skolans lägre årskurser men fungerar också för äldre barn i förskolan.
  Att appen är gratis är ju inte helt fel.
  Kom ihåg att stänga av ljudet, det stressar även vuxna spelare.

 6. Christina skriver:

  Har använt Fingu i min etta. Eleverna tycker att appen är kul att joba med. Jag har dock upplevt att fruktena faller lite väl snabbt för de elver som behöver få tänka efter lite. Såg nu i din recention att det går att ställa in hastgheten. Det hade jag missat. Annarstycker jag att det är en toppenapp för att arbeta med.

 7. Särnät skriver:

  Fingu är en väldigt bra app. Nytänkande funktion med att trycka rätt antal fingrar på skärmen. Bra idé!
  Hälsar Särnät genom Olle Andrén

 8. Liselotte sverkersson skriver:

  Arbetar i förskoleklass och det här är verkligen en uppskattad app! Bra att lära sig räkna på fingrarna och om man sitter med när barnen arbetar med appen kan man göra dom uppmärksamma på att tre jorgubbar och två kiwi blir fem tillsammans. Rekommenderas verkligen!

 9. elin skriver:

  Funkar de inte på samsung tab? ;/

 10. Annika skriver:

  Hej!
  Appen verkar väldigt bra för taluppfattning bl.a. Kan inte få till ändringar i inställningar och har efter flitigt googlande fattat det som att det inte går med Ios7 på ipad. Vet någon något mer?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *